(*)Tác dụng có thể khác nhau tùy theo cơ địa mỗi người
NHÀ THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN PHẠM NGỌC -- Hotline trực tuyến : 0982 873 718 - 0915 939 767 MỚI TƯ DUY HÀNH Y CỔ -- TAY SỨC MỎNG VUN PHÚC DÀY -- ĐEM ĐẾN SỨC KHỎE CHO MỌI NHÀ LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI