SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA NHÀ THUỐC

Đại bổ thận âm

Lục Vị Vương Sơn Đan

bat-vi-vuong-son-dan-bo-than-trang-duong

Bát Vị Vương Sơn Đan

cuong-cot-vuong-son-dan

Cường Cốt Vương Sơn Đan

giai-ruou

Phạm Ngọc Giải Rượu

pham-ngoc-cao-de-ninh-binh

Phạm Ngọc Cao Dê

sam-nhung-de-hoan-bo-than

Sâm Nhung Cao Dê Hoàn

san-pham-tri-xuat-tinh-som

Tảo Tiết Hoàn

cao dán xương

Cao Dán Xương Khớp Phạm Ngọc